1.00063_062

Ministru kabineta paveiktais 2019.-2023.

Ministru kabineta paveiktais 2019.-2023.

Darbu uzsākot pirmajai Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai, nekavējoties tika veikts finanšu sektora kapitālais remonts un pasargāta Latvijas reputācija starptautiskā līmenī. Arī turpmāk valdība pierādīja, ka Latvija ir uzticams partneris un sabiedrotais. Īstenojot reformas izglītībā, administratīvi teritoriālajā dalījumā, enerģētikā un citās jomās, valdība pieteica ekonomiskās transformācijas virzienu valsts attīstībā, kurā īpaša nozīme ir mūsu cilvēkresursiem un intelektuālajām spējām. Pat Covid-19 pandēmijas rezultātā ir uzrāviens digitālajā un tehnoloģiju jomā gan valsts pārvaldē, gan ikviena Latvijas iedzīvotāja ikdienā. Kopš Baltkrievijas režīma īstenotā hibrīdkara uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu īpaši svarīgas kļuva Eiropas vērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara. Stingri turoties pie eiroatlantiskā kursa, Latvija nekavējoties sniedza atbalstu Ukrainai un būtiski paātrināja mūsu pašu drošības stiprināšanu. Valdība kritiskos apstākļos ir sniegusi atbalstu iedzīvotājiem, tiecoties primāri sasniegt tos, kam tas visvairāk vajadzīgs. Gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām sniegts atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensācijai. Pandēmijas laikā atbalstīti uzņēmēji un darbinieki, kuri nevarēja strādāt. Krišjānis Kariņš ir Latvijas otrais visilgāk strādājušais premjerministrs un vadījis divus Ministru kabinetus pēc kārtas – kopā 1696 dienas no 2019. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 15. septembrim. Ieskaties laika līnijā, kurā apkopoti šajā valdības posmā nozīmīgākie paveiktie darbi! Darbus apkopoja Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām.

2019-01-23 00:00:00

Darbu sāk 40.Ministru kabinets

Saeima ārkārtas sēdē izsaka uzticību jaunajam Ministru kabinetam, kuru vadīs Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

2019-03-08 00:00:00

Stiprināta NATO sabiedroto ilgtermiņa klātbūtne Latvijā

Izveidojot daudznacionālās divīzijas štābu “Ziemeļi”, uzlabo Baltijas valstu aizsardzību un stiprina NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību.

2019-05-01 00:00:00

Sāk darboties trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes celšanas likuma trīs darbības gados iespēju celt trauksmi valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs izmantojuši 402 iedzīvotāji, kurus satrauc iespējami pārkāpumi darbavietās, kas varētu radīt kaitējumu sabiedrības interesēm.

2019-07-08 00:00:00

Kultūras ministra amatā ieceļ Nauri Puntuli

Uzzini vairāk:

2019-08-31 00:00:00

Valdība apstiprina Latvijas kiberdrošības stratēģiju

Kiberdrošības stratēģija apstiprināta, lai iezīmētu Latvijas kiberdrošības spēju attīstību un virzītos uz Nacionālā kiberdrošības centra izveidi.

2019-09-13 00:00:00

Palielina algas valsts sektora kultūras darbiniekiem

No 2020. gada teātru, muzeju, bibliotēku, arhīvu, koncertorganizāciju un citu kultūras institūciju darbinieku vidējā atlīdzība kāpj par ~16%. Pieaugums no vidēji 780 eiro mēnesī uz 930 eiro mēnesī.

2020-01-01 00:00:00

Ieviesta pilnībā elektroniska būvniecības dokumentu aprite

Visa būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek Būvniecības informācijas sistēmā. Tā ļauj visiem procesā iesaistītajiem neatkarīgi no atrašanās vietas ērti saņemt ar būvniecību saistītos valsts elektroniskos pakalpojumus.

2020-01-07 00:00:00

Vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase

Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu vienota atlases kārtība nostiprina starptautiski atzītus pārvaldības principus, nodrošina procesa vienveidību, profesionalitāti un caurspīdīgumu, kā arī sekmē pastāvīgu zināšanu apmaiņu atlases procesa visos posmos.

2020-02-21 00:00:00

Noslēdzas finanšu sektora "kapitālais remonts"

Lai stiprinātu spēju novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu atbilstoši starptautiskām prasībām, notika ļoti apjomīga finanšu sektora reformu programma. Rezultātā Latvija apliecināja spēju nodrošināt stabilu un caurspīdīgu finanšu sektoru.

2020-02-28 00:00:00

Vietējiem augļiem un dārzeņiem PVN 5%

Valdība līdz 2023. gada beigām pagarina nosacījumu par samazinātu PVN vietējas izcelsmes augļiem un dārzeņiem - 5%

Please wait...
https://chronofloservices2.com
https://chronofloservices2.com