1.00063_062

Ministru kabineta paveiktais 2019.-2023.

Ministru kabineta paveiktais 2019.-2023.

Darbu uzsākot pirmajai Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai, nekavējoties tika veikts finanšu sektora kapitālais remonts un pasargāta Latvijas reputācija starptautiskā līmenī. Arī turpmāk valdība pierādīja, ka Latvija ir uzticams partneris un sabiedrotais. Īstenojot reformas izglītībā, administratīvi teritoriālajā dalījumā, enerģētikā un citās jomās, valdība pieteica ekonomiskās transformācijas virzienu valsts attīstībā, kurā īpaša nozīme ir mūsu cilvēkresursiem un intelektuālajām spējām. Pat Covid-19 pandēmijas rezultātā ir uzrāviens digitālajā un tehnoloģiju jomā gan valsts pārvaldē, gan ikviena Latvijas iedzīvotāja ikdienā. Kopš Baltkrievijas režīma īstenotā hibrīdkara uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu īpaši svarīgas kļuva Eiropas vērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara. Stingri turoties pie eiroatlantiskā kursa, Latvija nekavējoties sniedza atbalstu Ukrainai un būtiski paātrināja mūsu pašu drošības stiprināšanu. Valdība kritiskos apstākļos ir sniegusi atbalstu iedzīvotājiem, tiecoties primāri sasniegt tos, kam tas visvairāk vajadzīgs. Gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām sniegts atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensācijai. Pandēmijas laikā atbalstīti uzņēmēji un darbinieki, kuri nevarēja strādāt. Krišjānis Kariņš ir Latvijas otrais visilgāk strādājušais premjerministrs un vadījis divus Ministru kabinetus pēc kārtas – kopā 1696 dienas no 2019. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 15. septembrim. Ieskaties laika līnijā, kurā apkopoti šajā valdības posmā nozīmīgākie paveiktie darbi! Darbus apkopoja Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām.

2019-01-23 00:00:00

Darbu sāk 40.Ministru kabinets

Saeima ārkārtas sēdē izsaka uzticību jaunajam Ministru kabinetam, kuru vadīs Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

2019-03-08 00:00:00

Stiprināta NATO sabiedroto ilgtermiņa klātbūtne Latvijā

Izveidojot daudznacionālās divīzijas štābu “Ziemeļi”, uzlabo Baltijas valstu aizsardzību un stiprina NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību.

2019-05-01 00:00:00

Sāk darboties trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes celšanas likuma trīs darbības gados iespēju celt trauksmi valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs izmantojuši 402 iedzīvotāji, kurus satrauc iespējami pārkāpumi darbavietās, kas varētu radīt kaitējumu sabiedrības interesēm.

2019-07-08 00:00:00

Kultūras ministra amatā ieceļ Nauri Puntuli

Uzzini vairāk:

2019-08-31 00:00:00

Valdība apstiprina Latvijas kiberdrošības stratēģiju

Kiberdrošības stratēģija apstiprināta, lai iezīmētu Latvijas kiberdrošības spēju attīstību un virzītos uz Nacionālā kiberdrošības centra izveidi.

2019-09-13 00:00:00

Palielina algas valsts sektora kultūras darbiniekiem

No 2020. gada teātru, muzeju, bibliotēku, arhīvu, koncertorganizāciju un citu kultūras institūciju darbinieku vidējā atlīdzība kāpj par ~16%. Pieaugums no vidēji 780 eiro mēnesī uz 930 eiro mēnesī.

2020-01-01 00:00:00

Ieviesta pilnībā elektroniska būvniecības dokumentu aprite

Visa būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek Būvniecības informācijas sistēmā. Tā ļauj visiem procesā iesaistītajiem neatkarīgi no atrašanās vietas ērti saņemt ar būvniecību saistītos valsts elektroniskos pakalpojumus.

2020-01-07 00:00:00

Vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase

Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu vienota atlases kārtība nostiprina starptautiski atzītus pārvaldības principus, nodrošina procesa vienveidību, profesionalitāti un caurspīdīgumu, kā arī sekmē pastāvīgu zināšanu apmaiņu atlases procesa visos posmos.

2020-02-21 00:00:00

Noslēdzas finanšu sektora "kapitālais remonts"

Lai stiprinātu spēju novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu atbilstoši starptautiskām prasībām, notika ļoti apjomīga finanšu sektora reformu programma. Rezultātā Latvija apliecināja spēju nodrošināt stabilu un caurspīdīgu finanšu sektoru.

2020-02-28 00:00:00

Vietējiem augļiem un dārzeņiem PVN 5%

Valdība līdz 2023. gada beigām pagarina nosacījumu par samazinātu PVN vietējas izcelsmes augļiem un dārzeņiem - 5%

2020-03-04 00:00:00

Maina augstskolu iekšējās pārvaldības modeli

Tā paredz kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai, fokusējoties uz pārvaldību, finansējumu un cilvēkresursiem. Liela loma būs izveidotajām augstskolu padomēm, kas nodrošinās iestādes autonomiju, atvērtību un caurspīdīgumu.

2020-03-11 00:00:00

Pasaulē izsludina Covid-19 pandēmiju

2020-03-12 00:00:00

Izludina ārkārtējo situāciju Covid-19 ierobežošanai

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš sasauc Krīzes vadības padomi uzreiz pēc tam, kad Pasaules veselības organizācija pasludina koronavīrusa Covid-19 izplatību par globālu pandēmiju.

2020-03-26 00:00:00

Atbalsts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem un darbiniekiem

Covid-19 pandēmijas laikā līdzās drošības pasākumiem infekcijas izplatības ierobežošanai valdība attīsta atbalsta programmas uzņēmējim un nodarbinātajiem, lai palīdzētu pārvarēt dīkstāves laiku un mazinātu apgrozījuma krituma negatīvo ietekmi.

2020-04-01 00:00:00

Uzlabota kompensējamo zāļu sistēma

Lai nodrošinātu racionālu zāļu lietošanu un mazinātu zāļu cenas, kā arī pacientu līdzmaksājumu apjomu, no 2020. gada 1.aprīļa kompensējamajiem medikamentiem receptē izraksta aktīvo vielu. Konkrētu zāļu nosaukumu var norādīt, ja tam ir ārstniecisks pamatojums pacienta veselībai

2020-04-02 00:00:00

Ekonomikas ministra amatā ieceļ Jāni Vitenbergu

Uzzini vairāk:

2020-04-21 00:00:00

Ieviests jauns studiju un studējošā kreditēšanas modelis

Augstākā izglītība Latvijā padarīta pieejamāka, būtiski atvieglojot valsts galvoto studiju un studējošā kredītu saņemšanu un noformēšanu. Kredīta saņemšanai vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, bet pieteikšanās līguma noslēgšanai iespējama arī attālināti.

2020-06-16 00:00:00

Zinātnes attīstību veicina ar jaunu doktorantūras modeli

Jaunais modelis būtiski uzlabo doktorantūras studiju kvalitāti un ievieš jaunu finansēšanas kārtību, nodrošinot doktorantiem konkurētspējīgu atalgojumu studiju laikā, kā arī nosaka vienotu promocijas kārtību

2020-07-01 00:00:00

Palielinātas iespējas daudzbērnu ģimenēm iegādāties mājokli

Atbalsta programmas “Balsts” ietvaros paplašināta valsts palīdzība ģimenēm ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēm, iegādāties mājokli.

2020-07-02 00:00:00

Apstiprināts Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

NAP2027 izvirzīti 4 stratēģiskie mērķi – produktivitāte un ienākumi, vienlīdzīgas iespējas, sociālā uzticēšanās un reģionālā attīstība.

2020-07-09 00:00:00

Latvija pievienojas Eiropas Kosmosa aģentūrai

Asociētās dalībvalsts statuss Eiropas Kosmosa aģentūrā paver plašākas eksporta iespējas Latvijas uzņēmumiem, kā arī paplašina pētniecības un darba tirgus piedāvājumu zinātniekiem un augsta līmeņa nozares speciālistiem.

2020-07-21 00:00:00

Apstiprināts Eiropas Savienības budžets 2021.-2027. gadam

2020.gada 21. jūlijā ES valstu un valdību vadītāji panāca vienošanos par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam. Tika pieņemts arī īslaicīgs Ekonomikas atveseļošanas instruments, lai palīdzētu dalībvalstīm atkopties no Covid-19 izraisītās ekonomiskās krīzes

2020-07-23 00:00:00

Mūsdienīgas valsts un pašvaldību mājaslapas sāk darboties vienotā platformā

Atšķirīgs saturs - vienota pieeja. Lai būtu ērtāk atrast vajadzīgo informāciju un sazināties ar iestādēm, sāk darboties vienota izskata mājaslapas.

2020-09-30 00:00:00

Atbalsts minimālo ienākumu saņēmējiem

Minimālo ienākumu līmeņu reformas īstenošana pakāpeniski uzsākta 2020. gadā. 2021. gadā būtiski palielināti vairāki minimālo ienākumu sliekšņi. Piemēram, garantētā minimālā ienākuma līmenis paaugstināts no 64 uz 109 eiro. Palielināta arī minimālā pensija un nodrošinājuma pabalsts.

2020-11-03 00:00:00

Autoceļu uzturēšanā atver brīvo tirgu

No 2021. gada 1. oktobra ievieš brīvā tirgus principus valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai. Valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji tiks izvēlēti brīvā konkurencē, veicinot efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

2020-11-06 00:00:00

Izludina ārkārtējo situāciju Covid-19 ierobežošanai

Uzzini vairāk:

2020-11-23 00:00:00

Sāk Rail Baltica Rīgas stacijas būvniecību

Uzsākta Rail Baltica Rīgas centrālā mezgla izbūve, kas nodrošinās avio un ātrgaitas dzelzceļa savienojumu jaunu pasažieru un kravu pārvadājumu iespēju attīstībai Baltijā.

2020-12-17 00:00:00

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā ieceļ Artūru Tomu Plešu

Uzzini vairāk:

2020-12-30 00:00:00

Stiprina lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku kooperatīvus

Attīstīts regulējums, lai sekmētu lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku un ražotāju kooperatīvu izveidi.

2021-01-01 00:00:00

Sabiedriskie mediji bez komercreklāmas

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir ieguvums ne tikai skatītājiem. No 2021. gada Latvijas Televīzijai ir vienkāršāk plānot satura veidošanu ilgtermiņā, jo piešķirtais finansējums ļauj rēķināties ar konkrētiem ieņēmumiem un sabiedriskajai televīzijai vairs nav jācīnās par reklāmdevēju līdzekļiem.

2021-01-01 00:00:00

Minimālā alga palielināta līdz 500 eiro

Palielinot minimālo algu no 430 eiro mēnesī līdz 500 eiro mēnesī, ikmēneša ienākumi palielinās aptuveni 149 tūkstošiem strādājošo.

2021-01-07 00:00:00

Veselības ministra amatā ieceļ Danielu Pavļutu

Uzzini vairāk:

2021-02-11 00:00:00

Apstiprina Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Jaunās pamatnostādnes izvirza mērķi kāpināt eksporta apjomu līdz 27 miljardiem eiro gadā. Lai to sasniegtu, plānots ieguldīt Latvijas cilvēku attīstībā, inovācijas procesos, kā arī turpināt sakārtot uzņēmējdarbības vidi, uzlabot infrastruktūru un piesaistīt investīcijas.

2021-03-31 00:00:00

Izveido Ekonomisko lietu tiesu

Ekonomisko lietu tiesa savas darbības pirmajā gadā ir parādījusi, ka tā ir efektīva un profesionāla – gan ņemot vērā nolēmumu stabilitātes rādītājus, gan vidējo lietas izskatīšanas termiņu, gan izskatīto lietu sarežģītību un apjomu.

2021-04-08 00:00:00

Mūsdienīga izpratne par autortiesībām

2021.gadā aktualizēts saraksts ar iekārtām, uz kurām attiecas datu nesēju atlīdzības iekasēšana.

2021-04-26 00:00:00

Atbalsts tradicionālai un bioloģiskai lauksaimniecībai

Valdība turpina attīstīt atbalstu vietējiem lauksaimniekiem. Rezultātā aug gan tradicionālo, gan bioloģisko lauksaimnieku konkurētspēja Latvijas un starptautiskos tirgos.

2021-05-01 00:00:00

Stājas spēkā jauns īres tirgus regulējums

Jaunais “Dzīvojamo telpu īres likums” līdzsvaro izīrētāju un īrnieku intereses. Likums pasargā gan īrniekus, gan nekustamā īpašuma pircējus, palīdz izskaust fiktīvus īres līgumus.

2021-05-11 00:00:00

Nosaka prasības elektroskrejriteņu dalībai satiksmē

Normatīvais regulējums paredz elektroskrejriteņu pārvietošanos gan pa gājēju ietvēm, gan veloceļiem, gan brauktuvēm, vienlaikus nosakot stingras prasības, kas jāievēro elektroskrejriteņu vadītājiem, lai pārvietošanās neapdraudētu pašus un citus ceļu satiksmes dalībniekus.

2021-06-03 00:00:00

Iekšlietu ministra amatā ieceļ Mariju Golubevu

Uzzini vairāk:

2021-06-03 00:00:00

Izglītības un zinātnes ministra amatā ieceļ Anitu Muižnieci

Uzzini vairāk:

2021-06-03 00:00:00

Labklājības ministra amatā ieceļ Gati Eglīti

Uzzini vairāk:

2021-06-16 00:00:00

Stipendiju fonds "Studētgods" pēc sociāliem kritērijiem

Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas izveidots stipendiju fonds, kas balstās sociālos kritērijos, nevis sekmēs. “Studētgods” stipendijai var pieteikties daudzbērnu ģimeņu jaunieši, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie jaunieši, kā arī personas ar I vai II invaliditātes grupu (1. un 2. kursā studējošie).

2021-06-29 00:00:00

Apstiprināta valsts autoceļu attīstības stratēģija līdz 2040. gadam

Stratēģijas ir mērķis ir izveidot vienotu, drošu un efektīvu valsts galveno autoceļu tīklu, kas nodrošinās Rīgas apvedceļa sasniedzamību no jebkura administratīvā centra Latvijā ne ilgāk kā divu stundu laikā. Valsts galvenos autoceļus paredzēts pārbūvēt par ātrgaitas autoceļiem.

2021-06-30 00:00:00

Sāk Rail Baltica būvniecību pie lidostas "Rīga"

Atklāts otrs vērienīgākais Rail Baltica būvprojekts Latvijā pie lidostas “Rīga” - dzelzceļa stacijas un saistītās infrastruktūras izbūve.

2021-07-01 00:00:00

Stājas spēkā Administratīvi teritoriālā reforma

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijas pašvaldību skaits samazinās no 119 uz 43 pašvaldībām.

2021-07-05 00:00:00

Atklāj O. Kalpaka profesionālo vidusskolu

O. Kalpaka profesionālā vidusskola ar militāru ievirzi dibināta, lai veidotu inteliģentu, godprātīgu, psiholoģiski noturīgu un atbildīgu jauno paaudzi ar attīstītām fiziskām un militārām spējām.

2021-07-06 00:00:00

Apstiprina Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Pamatnostādnēs valsts digitālās attīstības politika definēta 5 būtiskos attīstības virzienos, kas skar digitālās prasmes un izglītību, drošību un uzticamību digitālajā vidē, telekomunikāciju pakalpojumu savienojamību, tautsaimniecības un valsts pārvaldes digitālo transformāciju, kā arī informācijas un komunikācijas...

2021-08-02 00:00:00

Latvija pievienojas Eiropas Kodolpētījumu organizācijai

Asociētās dalībvalsts statuss Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (CERN) paver plašākas eksporta iespējas Latvijas uzņēmumiem, kā arī paplašina pētniecības un darba tirgus piedāvājumu zinātniekiem un augsta līmeņa nozares speciālistiem.

2021-08-10 00:00:00

Izsludina ārkārtējo situāciju uz robežas ar Baltkrieviju

Reaģējot uz nelegālās robežšķērsošanas lielo pieaugumu no Baltkrievijas, valdība izsludina ārkārtējo situāciju Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī. Drīz tiek uzsākts darbs Latvijas Austrumu robežas stiprināšanai.

2021-08-10 00:00:00

Sāk darboties Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

SEPLP būtiskākie uzdevumi ir veikt augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas sabiedriskajos medijos – Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio:

Please wait...
https://chronofloservices2.com
https://chronofloservices2.com