1.00063_114

2020 Udenaar de Toekomst

2020 Udenaar de Toekomst

Overzicht van activiteiten van Udenaar de Toekomst t/m 2020 In één van de eerste bijeenkomsten in Barouge, vertelde Mirande Heffels: "Het gaat niet over het doel, maar het gaat over de reis". Wijze woorden van 1 van de pioniers van Udenaar naar de Toekomst. Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan de herbeleving van de reis als dat wij bij het maken van deze tijdlijn hadden. Het maken was alleen maar mogelijk door de input en hulp van Hetty, Marcel, Jos, René, Don, Danny, Judith, Chantal en vele anderen die "reissporen" achtergelaten hebben. Heel veel plezier met de reis, Ary Stuifbergen

2011-07-01 00:00:00

Samenwerken aan de toekomst

Een aantal betrokken Udenaren komen samen om over de Toekomst van Uden te praten.

2012-03-29 00:00:00

Visiedocument

Aanbieding van het visiedocument aan de raad.

2012-12-20 00:00:00

Subsidie Udenaar de Toekomst

In de raadsvergadering van dec. 2012 werd een amendement aangenomen om € 54.000,- te reserveren voor Udenaar de Toekomst. Met dit geld kan aan een aantal initiatieven in dat kader ondersteund worden.

2013-03-01 00:00:00

Coöperatie Passiegroep UndT

Vanaf januari kwam iedere maandagochtend de Passiegroep bijeen in het voormalige gebouw van Barouge.

2013-03-26 00:00:00

Planten Prilleke

Rond 1870 werd in Uden op de plaats van een oude brandkuil in het centrum van het dorp een linde geplant. Deze linde kreeg in de volksmond al gauw de naam ‘t Prilleke, wat waarschijnlijk een verbastering is van prieeltje

2013-04-10 00:00:00

Repair Café Uden

Oprichting van Repair Café Uden.

2013-04-21 00:00:00

Hof van de Toekomst

D’n Hof van de Toekomst was een van de eerste projecten van Udenaar de Toekomst. Een initiatiefgroep ging van start na enkele bijeenkomsten in Barrouge. Daar werd gebrainstormd en informatie uitgewisseld over permacultuur en over ecologisch verantwoord leven in een snel veranderende wereld.

2013-10-10 00:00:00

Energie Coöperatie Uden

Oprichting van Coöperatie Energie Uden

2014-02-25 00:00:00

Oefenen voor een andere toekomst

Jan Rotmans in Markant voor de lezing “Oefenen voor een andere toekomst”

2014-03-28 00:00:00

1ste Raadsconferentie + besluit G1000

De G1000 Uden in de praktijk

2014-06-07 00:00:00

Buurttuin Bitswijk

Oprichting Buurttuin Bitswijk

2014-06-19 00:00:00

Sam Sam

SamSam is de digitale marktplaats voor en door bewoners. Het is een burenhulpservice op internet, waar iedereen in de buurt gratis zijn vraag en aanbod kan plaatsen.

2014-07-05 00:00:00

Adieu Anthony

Pionier Anthony Wijnen overleden

2014-09-26 00:00:00

Opknappen Brabantplein

Het Brabantplein in het hart van het winkelcentrum in Uden krijgt een opknapbeurt.

2014-10-04 00:00:00

G1000

Op 4 oktober 2014 vond de eerste G1000-burgertop van Brabant plaats. In ons eigen Uden!

2014-12-02 00:00:00

Adieu Dorry

Pionier Dorry Arts overleden

2014-12-08 00:00:00

Rotterdam verkiezing Burgerinitiatief

Vol goede moed vertrokken wij naar Rotterdam om voor ons Udenaar De Toekomst initiatief een prijs op te halen (dachten wij).

2015-03-27 00:00:00

Opening Kantelhuis

Burgemeester Hellegers opent de permanente ruimte voor Udenaar de Toekomst op de markt naast het gemeentehuis.

2015-05-01 00:00:00

Misfits

In oktober 2014 bij de eerste bijeenkomst van de G1000 Uden, raakte Imke de Korte in gesprek met leden van deze organisatie. Omdat ze haar studie Trendwatching en Conceptontwikkeling bijna afgerond had, kreeg ze het idee om met jonge ondernemers in Uden iets te starten.

2015-06-17 00:00:00

Manifestatie Kruisherenkapel

Op 17 juni heeft in de Kruisherenkapel de G1000 Uden bijeenkomst “ de volgende stap” plaatsgevonden. Ruim 100 mensen kwamen af op dit evenement en werden getrakteerd op een ‘democratie spel’, ‘de volgende stap presentatie’ en natuurlijk op de opbrengsten van de G1000 Uden tot nu.

2015-06-18 00:00:00

Leercafé

HET LEERCAFÉ voor Uden, Volkel en Odiliapeel wil (zowel fysiek als digitaal) mensen samenbrengen om elkaars kennis, kunde en talenten te kunnen delen en om van elkaar te leren.

2015-06-23 00:00:00

Oprichting Fiets Forum Uden

De doelstelling van het fietsforum is: het behartigen van de belangen van alle fietsers in de gemeente Uden, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, ter bevordering van een goed fietsklimaat en veilig, snel en comfortabel fietsgebruik in de breedste zin van het woord, zodat Uden hèt fietsdorp van NO Brabant wordt.

2015-06-27 00:00:00

2de Raadsconferentie

Verslag griffier:

2015-07-10 00:00:00

"Democratic Challenge" inzending naar MBZ

De netwerkdemocratie in Uden:

2015-11-02 00:00:00

"Doe democratie" theater Markant

G1000, de volgende stap (in theater Markant Uden)

2016-04-01 00:00:00

UndT 2.0 - de volgende stap - Verbinders

De Verbinders van Uden zien en verzilveren kansen voor samenwerking tussen inwoners – gemeentebestuur en ambtenaren; bij de beleidsvorming en bij concrete initiatieven. Wij kunnen inwonerinitiatieven van extra zuurstof voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van kennis, kunde, netwerk, ideeën en energie.

2017-01-02 00:00:00

Uden duurzaam op weg

Gemeente Uden, Area en IBN, initiatiefnemers van het deelauto-concept, willen aan zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in Uden elektrisch vervoer aanbieden, tegen een zo gunstig mogelijk tarief.

2017-02-03 00:00:00

Adieu Harrie

Pionier Harrie van Houtum overleden

2017-12-20 00:00:00

Kerstontbijt

Passiegroep Udenaar de Toekomst organiseerde haar jaarlijks kerstontbijt. Dit jaar stond het kerstontbijt in het teken van vernieuwen, ontmoeten en verbinden.

2018-01-31 00:00:00

Adieu Mirande

Mirande Heffels overleden

2018-02-01 00:00:00

Start Udenfonds

De stichting Udenfonds – een initiatief van Udenaar de Toekomst – is in februari 2018 opgericht met als doel het daar waar nodig financieel ondersteunen van inwonerinitiatieven.

2018-03-28 00:00:00

Testlab Udense democratie

De gemeenteraad van Uden kwam medio 2017 met het idee om een aantal trajecten op het gebied van burgerparticipatie te evalueren. Inwoners, organisaties, ambtenaren, bestuurders en raadsleden hebben daarom de balans opgemaakt met behulp van het ‘Testlab Udense democratie’.

2018-07-04 00:00:00

Zonnepark Hoogveld

Woensdag 4 juli is het Zonnepark Hoogveld geopend. Een mooi Gezamelijk project van de Gemeente Uden en betrokken Udenaren.

2018-08-14 00:00:00

"Beleeftuin" Odiliapeel

Dankzij een mooie bijdrage uit het Udenfonds kan de inrichting van de buurttuin op het terrein van de stichting Terra Victa in Odiliapeel van start gaan.

2018-10-07 00:00:00

Udense Kracht manifestatie

Ruim 35 Udense clubs en organisaties vulden zondag 7 oktober theater Markant tijdens de manifestatie ‘Udense Kracht’. Vooral bedoeld om de inwoners te laten zien wat er zoal aan bijzondere burgerinitiatieven is en hoe die elkaar misschien kunnen helpen.

2018-10-18 00:00:00

Magazines

Sinds Oktober 2018 brengt de communicatiegroep van Udenaar de Toekomst 2 x per jaar een magazine uit. In de magazines is ruimte voor allerlei initiatieven om hun verhaal te doen, meer bekendheid te krijgen, deelnemers of vrijwilligers te werven of gewoon om nuttige of interessante informatie te geven.

2019-02-17 00:00:00

Plantactie

Hevige regenval, hittegolven, droogte: we krijgen er steeds meer mee te maken. De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor bloemen, planten, vogels, bijen en vlinders.

2019-02-21 00:00:00

Demos bijeenkomst

Demos bestaat uit een groep burgers met een passie voor burgerparticipatie. Centrale

2019-03-16 00:00:00

Struikelstenen

Uden krijgt vier struikelstenen voor Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en in een concentratiekamp vermoord. De messing steentjes, die officieel Stolpersteine heten, worden in 2019 op twee verschillende plekken in het trottoir in het centrum geplaatst.

2019-03-26 00:00:00

Participatie Landerd/Uden

Het samengaan van de gemeentes Uden en Landerd is aanleiding om eens nader kennis te gaan maken met allerlei actieve inwoners uit de kernen Zeeland, Schaijk en Reek. Ook daar zijn allerlei groepen inwoners actief om zelf hun steentje bij te dragen aan een mooiere gemeenschap.

2019-05-09 00:00:00

Ledenvergadering UndT

In mei 2019 is de eerste formele Algemene Ledenvergadering van de coöperatie UndT gehouden. In de presentatie ruimte van de vernieuwde bibliotheek in Uden gaf de voorzitter Karin Thuis een korte presentatie over de activiteiten van UndT

2019-07-14 00:00:00

Oprichting OranjeRijk

Vanaf januari 2019 startte de stichting OranjeRijk (i.o.) al activiteiten op in het vernieuwde wijkgebouw de Balans in de flatwijk

2019-08-07 00:00:00

Wat is Uden naar de Toekomst

Stérk.Brabant was in de zomer van 2019 bij ons om een video op te nemen over UndT.

2019-09-28 00:00:00

Themaweek "Oog voor elkaar"

De themaweek ‘oog-voor-elkaar’ gaat over eenzaamheid. In alle lagen van de bevolking, jong-oud en in alle sociale klassen en levensstijlen

2019-11-25 00:00:00

1e thema-avond "Duurzaam in Uden"

Op de algemene ledenvergadering kwam naar voren dat er behoefte is om elkaar weer wat vaker te ontmoeten. Om weer even bij te praten en van elkaar te leren en elkaar te blijven inspireren.

2020-02-18 00:00:00

Oprichting coöperatie Volk in Volkel

De dorpsraad en enkele inwoners van Volkel richten de coöperatie VOLK op; Volkel Ontwikkelt Leefbare Kern. (https://www.facebook.com/dorpvolkel/)

2020-03-06 00:00:00

MuzeMobiel

MuzeMobiel een schoon vervoerssysteem met 3 elektrische voertuigen, voor alle bewoners van de Bitswijk, maar speciaal voor ouderen en kwetsbare mensen

2020-06-23 00:00:00

Nieuwe energie coöperatie ULECO

In april 2018 heeft UndT het initiatief genomen om meer te doen ten aanzien van de energietransitie en klimaatadaptatie.

2020-07-01 00:00:00

Pluktuin

In de Hooistraat in Uden is Yvonne Ree een groente-, (klein)fruit- en kruidentuin begonnen waar abonnees verse producten zo van de plant kunnen komen plukken.

2020-12-31 00:00:00

Op weg naar de nieuwe gemeente

We hebben bijna 10 jaar samen opgetrokken; inwoners met elkaar, inwoners samen met de gemeente, Ons Welzijn en vele andere partners en de laatste tijd ook samen met inwoners uit de gemeente Landerd.

Please wait...
https://chronofloservices2.com
https://chronofloservices2.com